Fevereiro 2002 - Semana 2

Lasanha! | Charles River
001Lasanha.JPG 002Super_Janta_feita_pela_Caro.JPG 004Charles_River.JPG 005Charles_River.JPG 006Charles_River.JPG 007Charles_River.JPG
Lasanha! Super janta! Charles River
009Harvard_Bridge.JPG
Harvard Bridge